Monitoring instalacji centralnego ogrzewania
Internetowa wizualizacja pomiarów temperatury z modułu SMS-4 (system Tele-Clima)

Uwaga! Zalecana przegl±darka: Google Chrome lub Mozilla Firefox (działa znacznie wolniej w przegl±darce Internet Explorer).

Wy¶wietlaj temperatury:

Na wykresie można wykonywać operacje:

Najnowsze wyniki pomiarów
Data Godzina
2012-02-09 12:54:22
Stan licznika A/B
329 / 508
-7.6 °C
46.0 °C
24.8 °C


Moduł SMS-4: pomiar i rejestracja temperatury, transmisja GPRS do serwera WWW, wizualizacja na stronie internetowej
Wyniki pomiarów s± przysyłane do serwera WWW bezpo¶rednio z modułu telemetrycznego SMS-4 przez bezprzewodowe poł±czenie GPRS.