MONITORING SMS/GSM


Moduł SMS-4 - logowanie historii pomiarów i wysyłanie e-mail

Moduł SMS-4 może rejestrować historię pomiaru temperatury, wilgotności we własnej pamięci (opcja L).  Tak zapisane wyniki mogą być odczytane przez port RS-232, lub przesłane w postaci załącznika w wiadomości e-mail.

Wyniki pomiarów są zapisywane w pliku z rozszerzeniem .CSV i mogą być następnie przeglądane i obrabiane w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel):

Logowanie i przeglądanie historii pomiarów temperatury w Excelu

W module SMS-4 z zainstalowaną opcją powiadamiania e-mail (opcja E) meldunki, raporty a także logi z historią pomiarów mogą być przesyłane pocztą elektroniczną do administratora systemu. Wysyłanie wiadomości odbywa się  drogą radiową (dostęp do Internetu przez GPRS) i wykorzystuje konto na serwerze pocztowym SMTP.

W przypadku przesyłania logów, są one wysyłane jako załączniki (pliki .CSV oraz .HTM) w wiadomości e-mail :

Przesyłanie logów s SMS-4 przez e-mail

W pliku .HTM zapisywany jest log modułu SMS-4, w którym szczegółowo opisane są wszystkie zdarzenia jakie wystąpiły podczas pracy systemu. Zdarzenia o szczególnym znaczeniu są dodatkowo wyróżniane pogrubieniem oraz czerwonym kolorem:

Przesyłanie logów s SMS-4 przez e-mail 


Do ściągnięcia

 • Opis dodatkowych funkcji SMS-4 (logowanie, wysyłanie e-mail)
 •   NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

  Moduł SMS-4
  Monitoring klimatyczny serwerowni przez SMS, zdalne sterowanie
  Moduł SMS-3
  Powiadomienie i sterowanie przez SMS

  Moduł SMS-3 MICRO
  - zdalne sterowanie przez SMS
  (c) 2002-2022 PROGSTAR