SYSTEMY POMIAROWE


MODUŁ POMIAROWY MPS-1

Pomiar i rejestracja temperatury, wilgotności, napięcia, zliczanie impulsów
Zbieranie, akwizycja danych, rejestrator temperatury

Wielopunktowy pomiar temperatury w budynkach

[Do ściągnięcia]     [Cennik]     [Zamówienia]
Moduł pomiarowy MPS-1

Funkcjonalność

 • Pomiar i rejestracja temperatury, wilgotności powietrza (RH), napięcia
 • Rejestracja pomiarów we własnej pamięci FLASH (wersja MPS-Logger)
 • Możliwość zdalnego dostępu przez sieć LAN lub przez Internet 
 • 16 linii pomiarowych z indywidualną kalibracją + 4 wejścia licznikowe
 • Obsługa analogowych i cyfrowych czujników temperatury: TS-1, TS-2D
 • Zliczanie impulsów z wodomierza lub licznika energii elektrycznej
 • 12 linii sterujących (wyjściowych) do włączania przekaźników
 • Interfejs komunikacji RS-232 lub RS-485 (wybierany zworkami)
 • Komunikacja w protokole Modbus ASCII lub Modbus RTU 
 • Możliwość łączenia modułów w sieć RS-485 - więcej linii pomiarowych
 • Rejestracja wyników pomiarów na dysku komputera PC
 • Przeglądanie wyników pomiarów w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel)
 • Bezpłatne oprogramowanie
Moduł pomiarowy MPS-1 jest przystosowany do montażu na szynie 35 mm (TH35) zgodnej z normą PN-EN 60715:2007. W naszej ofercie znajduje się również wersja modułu wyposażona we własny wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są na bieżąco wyniki pomiarów i inne komunikaty:

Moduł pomiarowy MPS-1 z wyświetlaczem LCD

  Przykładowe zastosowania:
 • Rejestracja temperatury i wilgotności w pomieszczeniach
 • Monitoring kotłowni CO przez Internet - przykładowa strona WWW
 • Kontrola działania węzłów cieplnych, instalacji ogrzewania
 • Monitoring temperatury chłodni, piekarni, suszarni, magazynów, serwerowni
 • Wizualizacja warunków pracy pompy ciepła, kolektorów słonecznych
 • Wielopunktowy pomiar temperatury w budynku pasywnym
 • Rejestracja warunków klimatycznych (stacja meteo)
 • Zliczanie impulsów z licznika energii elektrycznej lub wodomierza
 • Wykrywanie przecieków w oczyszczalniach ścieków i wysypiskach
 • Badania naukowe (przepływ i emisja ciepła, budynek pasywny)

Wersja MPS-Logger - dodatkowe funkcje:

 • Rejestracja pomiarów we własnej pamięci - bez udziału komputera
 • Specjalne wykonanie modułu MPS-1 (wersja Firmware: V2.x)
 • Wbudowana pamięć FLASH na wyniki pomiarów
 • Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjnym
 • Możliwość wyboru zestawu rejestrowanych pomiarów
 • Okres rejestracji pomiarów: od 1 sekundy do 18 godzin
 • Pojemność pamięci FLASH: do 5 lat rejestracji
Dzięki elastycznym możliwościom konfiguracji, pojemność pamięci na wyniki pomiarów (wyrażona w godzinach) zależy od liczby rejestrowanych pomiarów i okresu rejestracji. Przykładowe ustawienia przedstawia poniższa tabela:

Ustawienia rejestracji Okres przechowywania danych
2 pomiary co 1 sekundę170 h (7 dni)
8 pomiarów co 1 sekundę91 h (3 dni)
16 pomiarów co 10 sekund568 h (23 dni)
24 pomiary co 1 minutę2457 h (102 dni)
4 pomiary co 1 minutę329 dni
8 pomiarów co 5 minut1137 dni
20 pomiarów co 15 minut
1791 dni

PROGRAM MONITOR MPS-1
(wizualizacja wyników pomiarów z modułu MPS-1, zapis na dysku komputera, zdalny dostęp przez sieć LAN / Internet)

PROGRAM MPS-1 Logger
(konfiguracja rejestratora, ściąganie danych
z pamięci urządzenia do komputera PC)

Główne okna programu MPS-Logger do konfiguracji rejestratora

Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych:

PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 61187:2003 Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja
PN-EN 61326-1:2006 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Do ściągnięcia

Akcesoria

  NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

Moduł SMS-4
Monitoring klimatyczny serwerowni przez SMS, zdalne sterowanie
Moduł SMS-3
Powiadomienie i sterowanie przez SMS

Moduł SMS-3 MICRO
- zdalne sterowanie przez SMS
(c) 2002-2020 PROGSTAR