MONITORING SMS/GSM


Stacja Bazowa SMS
Monitoring SMS i nadzór grupy obiektów

(oprogramowanie dla dyspozytorni)

[Do ściągnięcia]    [Cennik]

Funkcje programu

 • administrowanie grupą obiektów monitorowanych przez SMS, CLIP
 • odbieranie wiadomości SMS i CLIP z obiektów
 • współpraca z dowolnymi modułami powiadomienia SMS
 • sortowanie i archiwizacja meldunków
 • generowanie i drukowanie raportów miesięcznych
 • wysyłanie komend przez SMS do obiektów
 • definiowany przez Użytkownika zestaw komend zdalnego sterowania
Program STACJA BAZOWA SMS pracuje w trybie ciągłym na komputerze PC.

Oferujemy również wersję wielostanowiskową programu, składającą się z dwóch aplikacji:
 • STACJA-SERWER - aplikacja uruchomiona na serwerze (np. Windows 2000, 2003 Server, Windows XP, Windows 7),
 • STACJA-KLIENT - aplikacja uruchamiana na dowolnej liczbie stanowisk użytkowników, łączy się z serwerem przez sieć LAN.
Komunikacja Stacji Bazowej z siecią GSM i odbiór wiadomości SMS odbywa się za pośrednictwem terminala GSM dostarczanego w komplecie wraz z oprogramowaniem:

Stacja Bazowa SMS: Terminal GSM do odbioru wiadomości SMS

Wymagania sprzętowe

 • komputer PC klasy Pentium lub szybszy
 • system operacyjny Windows (2000, XP, Server 2003, 7)
 • min. 10 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • wolny port szeregowy (lub port USB)
 • aktywna karta SIM dowolnego operatora GSM

Przegląd meldunków wysłanych z obiektów

Stacja bazowa SMS - przegląd meldunków od obiektów

Administrowanie bazą danych obiektów

Stacja bazowa SMS - edycja monitorowanego obiektu w bazie danych

Wysyłanie komend sterujących do obiektu (zdalne sterowanie, zestaw komend zdefiniowany przez Użytkownika)

Zdalne sterowanie przez SMS- komendy użytkownika

Generowanie i drukowanie raportów zdarzeń

Wydruk raportu zdarzeń z programu Stacja Bazowa SMS

Importowanie listy zdarzeń do arkusza kalkulacyjnego Excel

Importowanie listy zdarzeń SMS do programu Excel

Przekierowanie krytycznych meldunków do dyspozytora / administratora systemu

Przekierowanie meldunków SMS z monitorowanych obiektów do administratora


Do ściągnięcia

 • Instrukcja obsługi Stacji Bazowej SMS
 • Cennik


    NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

  Moduł SMS-4
  Monitoring klimatyczny serwerowni przez SMS, zdalne sterowanie
  Moduł SMS-3
  Powiadomienie i sterowanie przez SMS

  Moduł SMS-3 MICRO
  - zdalne sterowanie przez SMS
  (c) 2002-2019 PROGSTAR